פרטיות

בשנים האחרונות תחום הגנת הפרטיות צובר תאוצה. השינויים הטכנולוגיים לצד הרפורמות בדין (הן בישראל והן מחוצה לה) דורשים מחברות וארגונים להטמיע שינויים טכנולוגיים אשר באים לסכל איומי סייבר וכן שינויים מערכתיים ופנים ארגוניים הנדרשים בכדי לעמוד בהוראות הרגולציה.

משרדנו מספק מסגרת משפטית מקיפה וכוללת אשר מטרתה להעניק כלים אשר יאפשרו ללקוחותינו להתנהל תוך הקפדה על הכללים והחוקים החלים עליהם וכן לקדם את עסקיהם באמצעות הכלים האמורים.

המסגרת המשפטית כוללת מתן ייעוץ וליווי שוטף, עריכה והתאמה של הסכמים להוראות החוק העדכניות, הכנת נהלים ומסמכים משפטיים (לרבות מדיניות פרטיות), טיפול בפניות של רשויות ולקוחות, הערכת סיכונים של אבטחת מידע, ניהול ורישום מאגרי מידע, ייעוץ הנוגע להעברת מידע לחו"ל, קבלת מידע, הטמעת דרישות רגולטוריות בהתאם לדין החל מכוח דיני הגנת הפרטיות בישראל, בארה"ב ובאירופה לרבות הוראות ה- GDPR.